Systemleverantör

Equipnor AB - En kvalitetssäkrad systemleverantör

Equipnor AB är ett projektorienterat företag med spetskompetens inom en rad områden. Vårt arbetssätt präglas av kvalitetsmedvetenhet och säkerhetstänk. Vi erbjuder systemlösningar där kvalitet och säkerhet är A och O. Vi erbjuder helhetslösningar där dokumentation, utbildning och uppföljning är lika med vårt ansvarstagande runt den utrustning och/eller tjänst vi levererar. Våra kunder känner oss som en systemleverantör och vi arbetar hela tiden med målet att bli bättre!

ISO
Equipnor AB är certifierat enligt: 9001:2015 | 14001:2015

Kompetent och dedikerad Personal
Equipnor besitter idag en omfattande kompetens med personal som tidigare bl.a. arbetat med systemutveckling av t.ex. vapen och personlig skyddsutrustning inom försvar och polis. Vi har intern kompetens inom flera specifika områden, vi har ett nära samarbete med flera institut för utveckling och tester, bl.a. avseende textilier och ballistik. Vi har interna resurser för produktion av teknisk dokumentation, manualer och dylikt.

Vi har god analysförmåga och kan utifrån kundens grundbehov och önskemål ta fram kompletta systemlösningar.

Utvecklings- och produktionskapacitet
Vi har i vår företagsgrupp direkt tillgång till kvalitetssäkrad utvecklings- och produktionskapacitet av taktiska bärsystem, ballistiskt skydd och uniformssystem. Utöver intern kapacitet inom detta specifika område samarbetar vi också med en rad framstående leverantörer bl.a. First-Spear.

Teknisk dokumenation
Till de komponenter och system vi saluför har vi intern kompetens för produktion av teknisk dokumentation, produktblad och manualer. Vi erbjuder även denna tjänst till partners och myndigheter och har till dags datum levererat manualer för bl.a; vapensystem, bildförstärkare och dykrelaterad utrustning. Inför ramen av teknisk dokumentation erbjuder vi: Produktfoto, Grafisk illustration, Strukturerad dokumentation och Print.