SJÖ/DYK

Vårt erbjudande inom området SJÖ/DYK omfattar kompetens och utrustning inom hela det militära/polisiära amfibie- och dykområdet samt marina delar omfattande sensorer för MCM och ubåtsjakt, flythjälpmedel och räddningsutrustning för helikopter, fartyg och farkoster. Ansvarig kontaktperson hos Equipnor AB: mattias@equipnor.se

På dräktsidan är vi idag ledande på dräkter med egenskaper direkt anpassade för den militära/polisiära miljön och samarbetar med några av världens främsta tillverkare. Equipnor samarbetar med RISE-institutet för testning och verifiering av nya material och komponenter, ett samarbete som resulterat i unika laminat för flamskydd och anti-statiska egenskaper. Vi har ett nära samarbete med SI TECH och kan tillsammans med dem skapa unika systemlösningar avseende ventiler och andra dräktrelaterade system. På leverantörssidan avseende dräkter återfinns bl.a. TYPHOON (UK) | WATERPROOF (SVE) | O´THREE (UK) | URSUIT (FI) | SCUBAPRO (US) | AQUALUNG (FR)

Vi samarbetar med en rad aktörer inom området flythjälpmedel, bl.a: Secumar, First Spear, Capewell Aerial Systems och Baltic. Vi erbjuder egenproducerade taktiska västar med integrerade flythjälpmedel - system certifierade för användning i försvarsmaktens helikoptersystem och kan sammantaget erbjuda alltifrån enkla komponenter till kompletta system för en rad olika ändamål såväl; över, som på och under ytan.

Vi har en bred kompetens inom dykning och bildar tillsammans med våra samarbetspartners en av norra Europas starkaste leverantör av dykutrustning för Svenska och Norska myndigheter. I vår portfolio återfinns utrustning för militär, polis, räddningstjänst och kustbevakning. Med ett stort antal av världens ledande tillverkare bygger vi systemlösningar för våra länders främsta professionella undervattensresurser. I vårt nätverk finns ett stort antal slutanvändare med stor erfarenhet av skarpa insatser över hela världen, ett ovärderligt verktyg i strävan att förse våra kunder med ändamålsenlig utrustning av senaste snitt.

Vi samarbetar med en rad framstående aktörer inom undervattensakustik, navigering och sonarteknik. Vår samarbetspartner RTSys erbjuder en rad mycket kompetenta system, t.ex. långräckviddiga autonoma undervattensdrönare som kan utrustas med en rad olika avancerade sensorer. RTSys system har uppmärksammats internationellt och företaget har tilldelats en rad attraktiva kontrakt. RJE International tillverkar bland annat transpondrar/pingers som vi saluför till Svenska myndigheter.

Equipnor AB erbjuder en rad olika transportsystem för dykare. Våra främsta samarbetspartners är Italienska SUEX, Amerikanska Patriot3 Maritime och Österikiska ScubaJet. SUEX erbjuder ett brett spektra av undervattensscootrar, navigations-/sonarsystem, transportbehållare och tillbehör. Amerikanska Patriot3 Maritime erbjuder en rad vitt skilda och högeffektiva transportsystem för alltifrån individ till enhet. Österikiska ScubaJet tillverkar kompakta undervattensscootrar för kortare distanser. Obs. Equipnor AB erbjuder ej dessa typer av transportsystem till den civila marknaden.

EGEN UTVECKLING OCH PRODUKTION: Vi har under årens lopp utvecklat en rad olika produkter/system för bruk på, över och under vatten vilket ligger helt i linje med vår kompetens och fokus. Med egen textil-/ballistikproduktion hos NFM production i Polen samt partners inom finmekanisk bearbetning, plastgjutning/bearbetning, produktion av flytelement/flythjälpmedel, andnings- och fyllnadsutrustning erbjuder vi ett starkt utbud av möjligheter för Svenska myndigheter och företag.