LUFT

Vårt erbjudande inom utrustningsområde LUFT omfattar kompetens, produkter och system såsom; UAV, Payloads, Mjukvara, Tillbehör och Sambands/IT-lösningar. samt Anti-UAV. Vi företräder i Sverige bland annat: Teledyne FLIR | TEAL Drones | Tomahawk Robotics | PARROT | AUTEL Robotics | PERSISTENT Systems Inc., Steelrock Technologies, m.fl.  Ansvarig kontaktperson hos Equipnor AB: pontus@equipnor.se

Anti UAV-site under ombyggnad


', 'auto'); ga('send', 'pageview');