Foto- och Videoutrustning

Equipnor AB erbjuder foto- och videoutrustning för underättelseinhämtning dag som natt, över såväl långa som korta avstånd. Vi arbetar sedan länge med utrustning för foto och video i bristfälligt ljus och kan här bland annat erbjuda olika typer av bildförstärkare för montage på traditionell foto- och videoutrustning. Vår medarbetare Jonas har en lång och situationsrik bakgrund som sport-/äventyrsfotograf och har god kompetens för att komponera ihop systemlösningar som fungerar i verkliga situationer.