Bildförstärkare

Bildförstärkare - Använd mörkret till din fördel

Vi erbjuder omfattande kompetens och ett brett sortiment av bildförstärkare och tillbehör. Kontaktperson hos Equipnor: jon@equipnor.se | Nedan ger vi exempel av vad vi kan erbjuda och vi står givetvis till förfogande för vidare diskussion. Våra samarbetspartners: NVLS Spain, NVD USA | FLIR | Thermoteknix | Lynred USA | SiOnyx | m.f.l. Vi erbjuder givetvis service och eftermarknadssupport för av oss sålda bildförstärkare. Vi erbjuder förutom traditionella bildförstärkare också handhållna digitala varianter samt adaptrar för systemkameror och videokameror.

Monocular
Här erbjuder vi standardlösningar och specialkonfigurationer från NVLS Spain, NVD USA, FLIR och Thermoteknix.

Binocular/Panoramic
Även här erbjuder vi standardlösningar och specialkonfigurationer från NVLS Spain, NVD USA, FLIR och Thermoteknix.

Foto/Video
Vi tillhandahåller Astroscope adaptrar och rör till Nikon, Canon, Panasonic, mfl. Bildförstärkare till kameror och video.

Ledande samarbetspartners - Optimala systemlösningar

Vi arbetar med ledande tillverkare av bildförstärkare och erbjuder med dessa extremt robusta och högpresterande produkter som ger våra kunder mycket god mörkerförmåga. Tillsammans med kunden sätter vi ihop en behovsanpassad lösning med prestanda och pris utifrån kundens förutsättningar. Utifrån frågeställningar rörande kundens behov, funktions- och prestandakrav garanterar vi optimala lösningar inom bildförstärkarens grundkonstruktion, prestanda, fästen, bärsystem, optisk förmåga, variabel/fixed gain, diopterjustering vikt och övrig funktionalitet. Vi erbjuder en hög grad av service och eftermarknadssupport och har levererat bildförstärkare till nöjda kunder inom Svensk militär och polis sedan 2008.

ITAR: Utifrån Internationell lagstiftning gällande vapenexport finns det prestandarestriktioner på produkter från USA. Vi har lång erfarenhet av licens- och lagkrav och kan med denna erfarenhet säkerställa att optimala prestanda uppnås för respektive kund. 

Fästen
Vi representerar Wilcox Industries i Sverige och erbjuder hela deras sortiment av hjälmfästen för de flesta typer av bildförstärkare.

Shrouds
För olika typer av hjälmar kan vi erbjuda stabila shrouds från Wilcox och Ops-core.

Huvudställningar
Vi erbjuder stabila och komfortabla huvudställningar från Raptor tactical, First Spear och Ops-core.

Pris/Prestanda

Det finns en rad olika faktorer som påverkar pris i förhållande till prestanda på en bildförstärkare, den mest markanta skillanden avgörs av prestandan hos bildröret (central intensifier unit=CIU). Idag levereras bildförstärkare från oss med framförallt GEN III rör med en upplösning om minst 1800 FOM (64 lp/mm min | SNR 25.0 min). ITAR-lagstiftningen kan i vissa fall tillåta högre prestanda och detta diskuteras med respektive kund från fall till fall. Vi erbjuder möjligheten att välja rör med grön eller vit fosfor. Övriga detaljer som genererar en prisförändring är om bildförstärkaren skall vara konfigurerad med; diopterjustering, extrem närgräns, variabel gain, hybridglas, lättviktshus, etc. Oavsett vad så har vi erfarenheten och kompetensen att leverera det våra kunder behöver.

Bildförstärkning något förenklat

Dagens bildförstärkare förstärker det omgivande befintliga ljuset ca: 40.000 ggr. Här ger vi en kort introduktion till den ljusförstärkande processen: 1. Ljuspartiklar fokuseras in till CIU-enheten via ett antal linselement | 2. Fotonerna träffar en fotokatod varvid elektroner frigörs | 3. När elektronflödet träffar bildförstärkarens elektroniska krets/fält förstärks och accelereras det mångfalt och ökar elektronernas rörelseenergi | 4. Elektronflödet träffar nu en speciellt ytbehandlad mikrokanalplatta med miljontals små hål. Här genereras ytterligare elektroner vilket skapar ett elektronmoln med hög densitet som represesenterar en kraftigt intensifierad version av originalbilden | 5. Slutligen kolliderar molnet av elektroner med en fosforskärm* som av elektronernas energi börjar ”glöda” och skapa det gröna ljus som vi känner från bildförstärkare. Det skall dock tilläggas att det idag även finns "vit" fosfor som avger ett gråskaligt ljus. Kvaliten avseende ljus/upplösning hos den slutgiltigt förstärkta bilden avgörs av en lång rad faktorer men generellt kan sägas att samtliga av de rör vi levererar presterar mycket bra.

Fuse IR

I vårt erbjudande finns bildförstärkare med termisk förmåga, ett exempel på detta är Fuse IR från Brittiska Thermoteknix. Fuse IR innehåller ett GEN III bildrör och en termisk sensor (MicroCam3). Fuse IR har funktionalitet att användas som bildförstärkare, termisk sensor eller i kombination av de båda. Bilden nedan till höger visar exempel på vad Fusion teknologin innebär. Den termiska sensorn känner av värmesignaturen från individen som gömmer sig i skuggorna och ritar upp signaturen av vederbörande.

Termiska kameror/sensorer

Equipnor AB erbjuder samma kompetens- och sortimentbredd på handhållna resp. hjälmburna termiska sensorer, för ytterligare information om detta kan ni kontakta Jon (jon@equipnor.se) alt. Jonas (jonas@equipnor.se)