Om oss

Om oss

Vi är en sammansvetsad skara dedikerade och kundlojala individer vars samlade kompetens och drivkraft genererar nöjda och återkommande kunder. Vi strävar efter att ge myndigheter och enheter inom militär, polis, kustbevakning och tull tillgång till utrustning och kompetens som ökar individens, enhetens och verksamhetens förmågor, uthållighet och effektivitet. Vi är måna om att våra kunder ska ha tillgång till rätt utrustning anpassad för respektive verksamhet. Vi för produkter och varumärken som vi tror på och som vi kan stå bakom. Vi följer en strikt kvalitets- och miljöpolicy och tar ansvar gentemot våra kunder och kommande generationer.

Equipnor AB har sitt ursprung i Neptunus Hav & Land som grundades 2008. Vi har idag ett omfattande nätverk av kompetenta samarbetspartners och leverantörer från hela världen.
 
Under första halvan 2015 gjorde vi gemensam sak med vår Norska samarbetspartner Equipnor AS och ingick ett partnerskap som resulterat i att vi nu bedriver verksamheten som Equipnor AB och är en del av NFM Gruppen.


Equipnor besitter idag:

  • ISO-certifikat enligt: 9001:2015 samt 14001:2015

  • En omfattande kompetens- och produktportfolio

  • En kompetent och kundlojal organisation

  • En solid ekonomisk företagsplattform

  • En kvalitetssäkrad verksamhet som kan hantera projekt på alla nivåer

  • Ett omfattande nätverk av samarbetspartners över hela världen

  • En del i NFM Gruppen (www.nfm.no)

Equipnor - En del i NFM Gruppen

NFM startades 1996 som Norsk Forsvarsmateriell och verksamheten omfattade inledningsvis endast försäljning av personlig materiel för Norsk militär och polis. Företaget vidareutvecklades snart till att även utveckla och producera taktiska bärsystem, uniformssystem och ballistiskt skydd. Företagets produktionsanstalt; NFM Production är idag Europas största leverantör av personlig utrustning avseende ballistiskt skydd och taktiska textiler. NFM är idag en aktiv del i flera av de stora soldatmoderniseringsprogram som pågår ute i Europa och gruppen har tagit hem ett flertal stora kontrakt på utveckling, produktion och leverans av uniformssystem, bärsystem och ballistiskt skydd.

Besök gärna NFM´s hemsida för mer information: www.nfm.no

2009 införlivades affärspartnern Equipnor AS som vid tillfället var en av Norges främsta leverantörer av personlig utrustning till militär och polis. I och med detta bildades NFM Gruppen och Equipnor blev gruppens säljorgan på den Norska marknaden. Equipnor blev i och med detta också Skandinaviens största leverantör av personlig utrustning till militär och polis.

Fakta/Kontakt

Verksamhetens huvudsäte: Stockholm

Grundat: 2008

Besöksadress:

Körsbärsvägen 7 | 114 23 Stockholm

Kontaktpersoner:
Anders Hellgren 
VD/Projektledning/Sälj
Ort: Stockholm
anders.hellgren@equipnor.se

Marcus Dahlstrand
Ekonomi
Ort: Stockholm
marcus.dahlstrand@equipnor.se

Jon Andrén
Projekt/Sälj
Ort: Stockholm
jon@equipnor.se

Lars Malmquist
Projekt/Sälj
Ort: Linköping
lars@equipnor.se

Magnus Wass
Projekt/Sälj
Ort: Stockholm
magnus.wass@equipnor.se

Jonas Wall
Marknadsföring/Projekt/Sälj
Ort: Stenungsund
jonas@equipnor.se

Gustav Norell
Logistik
Ort: Stockholm
gustav@equipnor.se

Marcus Söderlund
Projektkoordinator
Ort: Stockholm
marcus@equipnor.se