Vapen och tillbehör

Vi har omfattande och bred kompetens inom området finkalibriga vapen. Erfaren personal, väl fungerande projektmiljö och kvalitetssäkrade rutiner. Vårt erbjudande på området sträcker sig från handeldvapen till gyrostabiliserade vapenplattformar för tunga kulsprutor. På området har vi ett starkt leverantörsnätverk av vapen- och tillbehörs-tillverkare. Vår kompetens och vårt erbjudande omfattar bl.a: Prickskyttesystem | Handeldvapen | Elektro-optik/Termisk/I2C/SWIR/CMOS/Laser | Sikten | Avståndsinstrument | Signaturdämpare | Väder-/Ballistikinstrument/Laser | Vapenmaskering | Observationshjälpmedel | Övningshjälpmedel | Ammunition | Fästen/Rails | m.m. | Nedan åskådliggör vi exempel på vad vi kan erbjuda i form av utrustning, kompetens och tjänster.

I vårt nätverk av partners/leverantörer återfinns bl.a: SAKO | BERETTA | OSS SUPPRESSORS | FJORD DEFENCE | STEINER OPTICS | FLIR | NIGHT VISION DEVICES | THERMOTEKNIX | BE MEYERS | KESTREL för att nämna några. Vi gör årligen ett stort antal leverantörs- och mässbesök för att hålla oss ajour med marknadens och leverantörernas innovation, utveckling och utbud. Vi har god insikt i internationell vapenlagstiftning avseende bl.a. import/export/ITAR och hanterar detta noggrant för att möjliggöra korta ledtider. 

Vi kan tillsammans med våra partners bygga kompletta systemlösningar baserade på välbeprövad eller ny teknik, komponenter från några av världens främsta tillverkare och erfarenheter från deras internationella kundnätverk. Kontaktperson hos Equipnor; jon@equipnor.se