VÄRMEKAMEROR/SENSORER

En termisk sensor är ett elektro-optiskt instrument som registrerar värmeenergi hos objekt, individer och kringliggande miljö. Informationen processas och projiceras därefter som en bild där målobjektets olika energinivåer kan presenteras i färgskalor som kan justeras till olika lägen beroende på den aktuella produktens kapacitet och användarens preferenser. Vi saluför värmesensorer från bland annat FLIR, Thermoteknix och Night Vision Devices. Vi erbjuder ett brett sortiment av termiska sensorer för observation och detektion; termiska kameror, kikare och tillbehör. Med en termisk kamera eller observationshjälpmedel upptäcks dolda föremål eller individer som inte kan upptäckas med blotta ögat eller med olika typer av bildförstärkare.

Vår kompetens och vårt erbjudande omfattar produkter och system från små enkla handhållna kikare och kameror till avancerade sikten för karbiner och prickskyttevapen samt system för målidentifikation/målbelysning. Kontakt hos Equipnor är: jon@equipnor.se