Ballistiskt kroppsskydd


Equipnor AB erbjuder ballistiskt kroppsskydd i en mängd olika utförande och skyddsnivåer, från skyddsväst för civilt/dolt bärande till ballistiskt taktiskt helkroppsskydd. Vårt erbjudande omfattar dels färdiga systemlösningar som redan finns implementerade i olika operativa skarpa miljöer världen över, dels komponenter och system som utvecklas utifrån kundens specifika behov och kravställning. Equipnor AB är en del i NFM koncernen och har i och med detta direkt tillgång till följande:

• Kvalitetssäkrade utvecklings-, test- och tillverkningsfaciliteter med hög kapacitet
• Ballistisk testanläggning samt testanläggning för kniv-, syl- och stickskydd
• Provanläggning avseende både förstörande och icke förstörande miljötålighetstester
• Samverkan med tredjepartsinstitut för oberoende kvalitetssäkring

Vi besitter omfattande kompetens inom ballistiskt kroppsskydd och har mycket goda förutsättningar att förse landets myndigheter och enheter med marknadsledande ballistiska skyddskomponenter och systemlösningar.


Skyddsnivå-Komfort-Ergonomi-Volym-Ekonomi är faktorer som måste vägas in vid val av ballistiskt kroppsskydd.
Vi har en god förståelse avseende ovanstående faktorer och erfarenhet av hur olika typer av ballistiska skyddslösningar 
påverkar produktens skyddsnivå, användarens rörelseförmåga, komfort, mobilitet, uthållighet, signatur/volym.

Utveckling | Provning


Vi är väl förtrogna med internationella standards och erbjuder lösningar i enlighet med dessa. Men, vi kan också se utanför ramarna och producera skyddskomponenter och systemlösningar baserade på tusentals timmar av forskning, utveckling, produktion och fältsatta system. Equipnor AB arbetar i samverkan med Textilhögskolan i Borås i ett forskningsprojekt som
bland annat syftar till genderanpassad design på kroppsskyddet.


En ballistisk skyddslösning är sammansatt av en rad olika material med en rad olika egenskaper, minsta förändring i mixen innebär att slutproduktens egenskaper förändras, ibland drastiskt. Genom omfattande tester och analyser kan vi optimera våra produkter i precis den riktning kunden önskar och samtidigt vara kostnadseffektiva.

I företagsgruppens interna provanläggning har vi utrustning för att prova material, prototyper och färdiga produkter inom både mjuk och hård ballistik. Modern skjutrigg, avancerad mätutrustning och möjlighet att utvärdera skydd mot projektil och fragment, stick- och skärskydd. Vi tar gärna med kunder till företagsgruppens anläggningar för att förevisa vår kapacitet och visa vad vi kan.


Det är vår fasta övertygelse att en ballistisk skyddslösning skall konstrueras efter det faktiska behovet och den aktuella hotmiljön. Det finns inga kompromisser eller genvägar när det gäller att konstruera ballistiska skydd. Det är därför oerhört viktigt för oss att ge kunden insikt i de för- och nackdelar som olika konstruktioner för med sig och hur våra ansträngningar faktiskt genererar optimalt skydd, mobilitet och komfort! Hör av er för närmare information och eventuella besök i gruppens anläggningar.

Produkter

Lätta skyddsvästar med skyddsnivå baserad på kravspec./standard.

Modulära, taktiska skyddsvästar. Möjlighet att välja mellan befintliga lösningar alt. behovsspecifik design
och skyddsnivå.

Mjukt ballistiskt skydd. Möjlighet att välja mellan befintliga lösningar alt. behovsspecifik design och skyddsnivå..

Hårt ballistiskt skydd. Möjlighet att välja mellan befintliga lösningar alt. behovsspecifik design och skyddsnivå.

Kompletta modulära systemlösningar efter kundens behov och önskemål.