Taktisk Sub Sea

Inom området Sub Sea arbetar vi inom en rad segment: Taktisk Dykning | ASW - Anti-Submarine Warfare | MCM - Mine Counter Measures | Industry and Science. Den taktiska dykningen har vi och vårt Norska systerbolag arbetat aktivt med sedan 1996 och har inom våra bolag personal med gedigen slutanvändarbakgrund. Vi har sedan starten varit en stadig leverantör av utrustning till myndigheter/förband i Sverige/Norge och har ett omfattande globalt leverantörsnätverk. Inom dykningen erbjuder vi också utrustning och kompetens inom områden som sök, bärgning och räddning. Under senare år har vi byggt upp ett starkt leverantörsnätverk inom hydroakustik; sonar, scan, hydrofon, navigation och kommunikation. Vi kan från leverantörer som t.ex: RTSYS erbjuda avancerade AUV-system med en rad olika uppdragsspecifika sensorer.

Vi har en bred kompetens inom dykning och bildar tillsammans med våra samarbetspartners en av norra Europas starkaste leverantör av dykutrustning för Svenska och Norska myndigheter. I vår portfolio återfinns utrustning för militär, polis, räddningstjänst och kustbevakning. Med ett stort antal av världens ledande tillverkare bygger vi systemlösningar för våra länders främsta professionella undervattensresurser. I vårt nätverk finns ett stort antal slutanvändare med stor erfarenhet av skarpa insatser över hela världen, ett ovärderligt verktyg i strävan att förse våra kunder med ändamålsenlig utrustning av senaste snitt.

Vi samarbetar med en rad aktörer inom området flythjälpmedel, bl.a: First Spear, Capewell Aerial Systems och Baltic. Vi har egenproducerade taktiska system certifierade för användning i försvarsmaktens helikoptersystem och kan sammantaget erbjuda alltifrån enkla komponenter till kompletta system för en rad olika ändamål såväl; över, som på och under ytan.

På dräktsidan är vi idag ledande på dräkter med egenskaper direkt anpassade för den militära/professionella miljön och samarbetar med några av världens främsta tillverkare. Equipnor samarbetar med RISE-institutet för testning och verifiering av nya material och komponenter, ett samarbete som resulterat i unika laminat för flamskydd och anti-statiska egenskaper. Vi har ett nära samarbete med SI TECH och kan tillsammans med dem skapa unika systemlösningar avseende ventiler och andra dräktrelaterade system.

EGEN UTVECKLING OCH PRODUKTION: Vi har under årens lopp utvecklat en rad olika produkter/system för bruk på, över och under vatten vilket ligger helt i linje med vår kompetens och fokus. Med egen textil-/ballistikproduktion hos NFM production i Polen samt partners inom finmekanisk bearbetning, plastgjutning/bearbetning, produktion av flytelement/flythjälpmedel, andnings- och fyllnadsutrustning erbjuder vi ett starkt utbud av möjligheter för Svenska myndigheter och företag.

Inom ramen för egen produktion kan vi tillsammans med Svenska och Internationella partners sätta samman alltifrån enkla viktsystem för dykaren till komplexa fyllnadssystem för dyk- och räddningsapparatur.