Hjälm- och Pannlampor

Amerikanska Princeton Tec har ett brett och kompetent sortiment av framförallt pannlampor och taktiska hjälmlampor, i sortimentet återfinns också en rad friluftsrelaterade lampor samt dyklampor. Princeton Tec är en av våra äldsta leverantörer och vi har salufört ett stort antal av deras olika produkter till flera olika myndigheter/enheter i Sverige. De produkter som främst tilltalar våra kunder är produkter ur MPLS-systemet; Modular Personal Lighting System. https://princetontec.com/tactical-overview/

MPLS-modellerna passar direkt på hjälmrails från OPS-CORE, Team Wendy, etc. Flera av pannlamporna kan fästas direkt i Ops-core shrouds.