Equipnor AB levererar utrustning till Svenska myndigheter inom försvar, polis, krisberedskap och gränsskydd. Equipnor AB ingår i NFM Group, där även Equipnor AS,
SafeNor AS, RIGG AS och Capsicum AS ingår. Tillsammans med våra systerbolag bildar vi en solid och  ytterst kompetent leverantör av personlig skyddsutrustning och taktisk utrustning. Equipnor AB saluför ingen utrustning till privatmarknaden. Vår portfolio omfattar ett brett spektra av utrustning som vi valt att fördela i följande segment: 
SJÖ/DYK | MARK | LUFTEquipnor är en ISO-certifierad (ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015) Klicka på någon av bilderna nedan för att komma vidare! 

Med huvudburna system som exempel åskådliggör vi nedan vårt systemtänk, i detta fallet med hjälmen i centrum. Runt kärnprodukten erbjuder vi ett brett spektra av tillbehör som i slutändan bildar ett ändamålsenligt system optimerat för en specifik slutanvändare och dennes specifika arbetsmiljö. Vi arbetar på samma sätt inom
samtliga av våra erbjudna produktområden!

HJÄLMSYSTEM

UTBYGGNAD/SKYDD

KOMFORT/STABILITET/INREDNINGAR

SKYDDSGLASÖGON/SMITH ELITE OPTICS

HUVUDSTÄLLNINGAR/NVG

ID-STROBES

KOMMUNIKATION/LUFT/LAND/MARITIME

OPS CORE RESERVDELAR

NVG-KOMPATIBLA ÖGONSKYDD

MASKER/KOMMUNIKATION

HJÄLMDOK

SKYDDSGLASÖGON/SMITH ELITE OPTICS

BILDFÖRSTÄRKARE/TILLBEHÖR

HJÄLMKAMEROR

KOMMUNIKATION/LUFT/LAND/MARITIME

SKYDD FÖR SIMUNITION MOTSV.

HJÄLMVISIR

FÄSTEN FÖR NVG OCH DYLIKT

HJÄLMVÄSKOR

SKYDDSGLASÖGON/SMITH ELITE OPTICS

TERMISK/FUSED

HJÄLMLAMPOR/PANNLAMPOR

KOMMUNIKATION/LUFT/LAND/MARITIME

BALACLAVOR FR