OPS-CORE - RAILLINK

Equipnor är en ISO-certifierad (ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015) systemleverantör med en solid leverantörsportfolio samt ett omfattande internationellt nätverk av samarbetspartners. Våra kunder: Statliga och Kommunala verksamheter i Sverige och Norge samt Internationella organ som t.ex. FN. Vi saluför ingen utrustning till privatpersoner. Equipnor AB och Equipnor AS arbetar med individuella portfolios i respektive land men med gemensam kompetens och systemutveckling.

Equipnor AB är en betrodd systemleverantör som erbjuder ett brett spektra av kvalitetssäkrade systemlösningar. Med huvudburna system som exempel åskådliggör vi nedan vårt erbjudande med hjälmen i centrum. Runt hjälmen erbjuder vi ett brett spektra av tillbehör som i slutändan bildar ett ändamålsenligt system optimerat för en specifik slutanvändare och dennes specifika arbetsmiljö. Vi arbetar på samma sätt inom samtliga av våra erbjudna produktområden!

HJÄLMSYSTEM

UTBYGGNAD/SKYDD

KOMFORT/STABILITET/INREDNINGAR

SKYDDSGLASÖGON/SMITH ELITE OPTICS

HUVUDSTÄLLNINGAR/NVG

ID-STROBES

KOMMUNIKATION/LUFT/LAND/MARITIME

OPS CORE RESERVDELAR

NVG-KOMPATIBLA ÖGONSKYDD

MASKER/KOMMUNIKATION

HJÄLMDOK

SKYDDSGLASÖGON/SMITH ELITE OPTICS

BILDFÖRSTÄRKARE/TILLBEHÖR

HJÄLMKAMEROR

KOMMUNIKATION/LUFT/LAND/MARITIME

SKYDD FÖR SIMUNITION MOTSV.

HJÄLMVISIR

FÄSTEN FÖR NVG OCH DYLIKT

HJÄLMVÄSKOR

SKYDDSGLASÖGON/SMITH ELITE OPTICS

TERMISK/FUSED

HJÄLMLAMPOR/PANNLAMPOR

KOMMUNIKATION/LUFT/LAND/MARITIME

BALACLAVOR FR