Flymateriell

Equipnor representerer flere amerikanske og europeiske leverandører av utstyr og komponenter til militære fly og helikoptre. Leverandørporteføljen inkluderer også produsenter av utstyr for sivile og militære flyplasser.