I Fokus

Rent dricksvatten, ingen självklarhet

Equipnor AB saluför filter och reningskemi som omvandlar förorenat vatten kontaminerat av kemikalier, bakterier och virus till RENT DRICKSVATTEN. I vår produktportfolio återfinns produkter för alltifrån individuellt bruk till större reningsanläggningar för katastrofområden och samhällen med dricksvattenproblematik.

Individuellt bruk, direkt från vattendrag

Vattenreningskemi

Trycksatta individuella system

In-line filter för ryggburet eller hängt vätskesystem

Filter för flera applikationer

För bas, samhälle och krisområden

Filtrerat rent dricksvatten från kran eller vattendrag

Filter för individbruk

Komponenter, reservdelar, service

För närmare information om dricksvattenutrustning kontakta: lars@equipnor.se