VÄRMEKAMEROR/KIKARE

Vi saluför värmesensorer från FLIR, Armasight och Thermoteknix. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi ett brett sortiment av utrustning för observation och detektion; termiska kameror, kikare och tillbehör. En termisk kamera/kikare detekterar individer och objekt dag som natt, genom rök, damm och dimma. En förmåga som gör att även en helt oerfaren användare kan upptäcka personer som av olika skäl inte vill eller kan synas och ge sig till känna. En termisk kamera läser värme, inte ljus, vilket innebär att ljusskygga individer inte kan gömma sig med mörka kläder eller i buskage. Människor, djur och objekt avger alla en specifik värmesignatur och kontrast vilket den termiska sensorn detekterar och skiljer ut från omgivningen.


I de flesta termiska kameror, kikare eller sikten går det att nyttja olika färgskalor för att definiera varma resp. kalla områden. På bilden ovan till höger är kameran (FLIR LS-XR) inställd på sk. "white hot" vilket innebär att de vita områdena är de varmaste, det finns även sk. "Black hot", "Rainbow", "Sepia", m.fl. Även de enklaste modellerna vi arbetar med erbjuder mycket bra detektionsförmåga, zoomomfång och inspelningsmöjligheter.