Undervattenskommunikation

Israeliska UTC är världsledande på en rad system inom undervattenskommunikation och detektion av t.ex. dykare. Equipnor AB har ett samarbete med UTC och erbjuder deras produkter och expertis för Svenska myndigheter och förband. Företaget erbjuder produkter för kommunikation mellan dykare, dykare/farkost, farkost/dykare samt utrustning för kontroll, styrning och övervakning inom offensiva och defensiva uppdrag. Företaget utvecklar och erbjuder detektorer för placering i hamnar, i anslutning till skyddsobjekt eller liknande. Se produktexempel nedan.

Komplett system för detektion av simmande dykare.
För hamnar, kustbevakning eller känsliga objekt.

System för övervakning och textkommunikation till
nätverk av dykare utrustad med handledsenhet U-28.

System för kontroll, övervakning och fjärrutlösning av
externa enheter.

Enhet för textkommunikation, navigation och räddning. Kommunikation mellan; Dykare/dykare, Dykare/farkost, Farkost/Dykare.

System för övervakning av dykare
utrustade med handenhet U-28.

System för övervakning och textkommunikation till
nätverk av dykare utrustad med handledsenhet U-28.