BLACK HORNET UAV

 

PD-100 Black Hornet 3 Personal Reconassaince System (Black Hornet PRS) är ett luftburet spaningssystem för mindre, avsuttna enheter. Systemet är konstruerat för att enkelt bäras och opereras av en person. Systemet ger operatören/enheten omedelbar situationsöversikt bortom visuellt avstånd och direkt följning av mål/objekt/aktivitet. Systemets Nano UAVér är extremt små och kan opererara dolt i begränsade utrymmen både inom- och utomhus. Black Hornet 3 nano UAV har en extremt låg visuell- och ljudsignatur vilket gör den mycket svår att upptäcka.

Black Hornet PRS är det enda nano UAV-systemet som framgångsrikt använts i strid, Systemet har sedan 2012 nyttjats frekvent av NATO-förband runt om i världen och räddat både trupp, fordon och utrustning.

I grundutförande består systemet av:
• 1st Basstation (PDB)
• 1st Displayenhet (PDD)
• 1st Kontrollenhet (PDC)
• 2st Black Hornet 3 NUAV

Black Hornet 3 NUAV kontrolleras genom enkla knapptryckningar och levererar stabiliserad video och stillbilder genom elektro-optiska och termiska kameror. Black Hornet 3 NUAV har vardera en operationstid om mellan 20-25 minuter och en krypterad data-linkräckvidd på upp till 2km (line of sight). Datalänken erbjuder mycket god stabilitet även då det förekommer olika typer av hinder mellan operatör och målobjekt.

Operatören kan planera och omplanera rutt och uppdrag när NUAVn är i luften. All film/stillbild/information processas, krypteras och länkas ner i real-tid till basstationen.

 

https://www.flir.eu/products/black-hornet-prs/

 

Samarbetspartners och leverantörer inom UAV/UAS