Taktisk Access

Vi besitter specialistkompetens inom området ”taktisk access”. Ett område vi delar in i 5 huvudsegment:
• Alpin: Bergsterräng | Högalpint
• Bordning: Fartyg | Tåg | Buss
• CSAR: Bergsterräng | Högalpint | Kraftledningar | Träd | Hkp
• MOUT/SIB: Fasader | Balkonger | Schakt | Brunnar | Mellan byggnader | Evakuering | Minröjning | Flyttning av betongblock/Hinder
• Inbrytning: Dörrar | Fönster | Portar

Förutom försäljning av utrustning erbjuder vi även rådgivning och utbildning gällande utrustning och metoder för aktiviteter som; klättring, firning, traversering, äntring, bordning, räddning.


Lars är vår man inom taktisk access, Lars är en dedikerad klättrare och har ca 3500 tim med professionellt arbete i rep. Lars har certifierats enligt Amerikanska SPRAT:s högsta nivå; Level 3. Han har också utbildat ca 6 000 personer i Sverige för arbete
på höjd i en rad branscher, samt flertalet instruktörer på internationell nivå i användandet av ”repmoppar” och tillhörande räddningsutrustning. Lars har erfarenhet i regelverket för utveckling, testning och tillverkning av
klätter-/säkerhetsutrustning enligt CE-kat 3).

För närmare information kontakta: lars@equipnor.se

Selar

Alpin utrustning

Krokar

Rep

Räddningsutrustning

Magnetfästen

Stegar

Brytverktyg

Hårdvara

Skyddsutrustning

Samarbetspartners och leverantörer inom taktisk access