Personlig skyddsutrustning

Vi kan inom personlig skyddsutrustning erbjuda skyddsutrustning som omfattar alltifrån enskilda komponenter till heltäckande personliga skyddssystem. Vi har unik kompetens avseende personlig skyddsutrustning och har under lång tid levererat personlig skyddsutrustning till både Svenska och utländska kunder. Vi besitter den kompetens som krävs för att leverera väl fungerande och kvalitetssäkrade produkter som uppfyller gällande regelverk. Vi håller oss ajour med vad marknaden erbjuder.
Vi har Skandinaviens mest omfattande leverantörsportfolio avseende personlig skyddsutrustning för; Polis, Försvar, Kustbevakning, Kriminalvård och övriga kunder.
Equipnor AB har ett nära samarbete/forskningsprojekt tillsammans med oberoende testinstitut (RISE) för att finna långsiktiga hållbara kvalitetssäkrade lösningar och produkter inom PPE. Nedan åskådliggör vi exempel på vad vi kan erbjuda i form av utrustning, kompetens och tjänster.

I personlig skyddsutrustningsväg omfattar vårt erbjudande bl.a: Woolpower protection underställ (FR) | Kängor | Handskar | SPT-utrustning | Flamskyddshuvor | Hjälmar/Hjälmsystem | Skyddshuvor | Glasögon/Visir | Laserskyddslinser |  | Flamskyddsplagg | Hörselskydd. Personlig skyddsutrustning omfattar även KROPPSSKYDD av olika slag, dessa återfinns under huvudmenyn: UTRUSTNING/BALLISTISKT KROPPSSKYDD.

Komponent eller Systemlösning

Vi erbjuder skalbara/anpassningsbara utrustningslösningar för optimal anpassning till kundens verksamhet. Vår erfarenhet, analysförmåga och produktportfolio säkerställer att rätt komponent alt. system levereras utifrån kundmiljöns behov/kravställning/hotmiljö. Vi har god erfarenhet av de kundgrupper vi arbetar för och förstår skillnaderna i deras vardag och arbetssätt, detta ger oss en mycket bra förutsättning att finna rätt lösning för varje enskild enhet. Med varumärken som t.ex. Ops-core på hjälmsidan och Mechanix på handsksidan kan vi erbjuda ett omfattande produktutbud med val- och anpassningsmöjligheter för samtliga kundgrupper.

Vi strävar efter att se en helhet i allt vi gör och våra uppmärksammade systemlösningar är implementerade i olika operativa skarpa miljöer. Bilder nedan visar komponenter ingående i ett av de SPT-system vi levererar till myndigheter på olika håll i världen. Vi har en nära relation/samverkan med flera av våra leverantörer vilket medger goda möjligheter till vidareutveckling av utrustning för anpassning till kundens befintliga system.

Vi har ett nära samarbete med flera tillverkare av Arbetsskor och Skyddskor/Kängor för uniformsmiljön, bl.a. med Tyska HAIX som tillverkar några av världens främsta kängor för militär och polis. Vi har bl.a. i samarbete med Svensk Polis, HAIX och Gore-Tex® tagit fram en helt ny SPT-känga som mött stort internationellt intresse. Denna känga syns på bilden nedan till vänster.

För optimalt ögonskydd erbjuder vi skyddsglasögon från Smith Elite Optics, i vårt erbjudande ingår modeller som spänner från enkla skytteglasögon till heltäckande "goggles". Skyddsglasögon från Smith genomgår rigorös testning och samtliga linser är ID-märkta för spårbarhet genom hela tillverkningsprocessen.

Gällande skyddsbeklädnad underställ så har vi nära samarbete med Svenska Woolpower och distribuerar deras Protection-linje till Svenska myndigheter. Här ingår flamsäkra, antistatiska produkter som även skyddar mot elektrisk ljusbåge. Sköna, komfortabla underställ och förstärkningsplagg tillverkade i Östersund. Under- och överdelar, sockar och balaclavor, m.m. Tillsammans med Woolpower erbjuder vi här ett brett sortiment för flera olika verksamhetsområden och klimat.