Maritim-/Dykutrustning

Equipnor AB har sitt ursprung i Neptunus Hav & Land AB som grundades 2008 med fokus på att förse Svenska amfibie- och dykenheter med taktisk och teknisk utrustning. Detta är fortfarande en viktig del i vår verksamhet och vi har sedan starten 2008 haft privilegiet att vara en viktig spelare i utvecklingen av taktisk dykförmåga för Svenska
dyk- och amfibieenheter. Inom Equipnor AB och vårt Norska systerbolag finns en omfattande slutanvändarkompetens från militär taktisk dykning, amfibieoperationer och
civil teknisk dykning samt solid yrkeserfarenhet från civil sjöfart. Vi vågar kort och gott påstå att vi är marknadsledande i Norden på området. Nedan vill vi åskådliggöra vad vårt erbjudande omfattar i stort. Kontaktperson på området är: anders@equipnor.se | Information om dräkter för dylik verksamhet finner ni här.

Vi arbetar med en rad olika tillverkare av andningsapparater, nödluftsystem och fyllningsutrustning. Vi kan på området erbjuda stor flexibilitet vad avser specialanpassning och vidareutveckling. Vi har god förståelse för systemen, deras funktion, användningsområde, möjligheter och begränsningar. Till de olika systemen erbjuder vi omfattande tillbehörssortiment, garantiåtaganden och serviceåtgärder.

Vi har ett nära samarbete med ett antal framstående tillverkare avseende transporthjälpmedel för både yt- och undervattenstransporter och saluför bl.a.: SUEX Military | PATRIOT 3 | WING/HENSHAW RIB´s. Till ytfarkoster erbjuder vi bl.a. Multi-fuel motorer och eldrivna utombordare samt ett stort utbud av tillbehör.

Flythjälpmedel är ett område som vi arbetat med sedan starten 2008 och vår portfolio omfattar ett brett utbud av systemlösningar och enskilda komponenter. Vi arbetar idag med marknadsledande tillverkare av militära flythjälpmedel och utvecklar själva en rad olika lösningar som levererats till Svenska myndigheter. Vi har bl.a. tillsammans med kund utvecklat flyggodkända ytbärgarsystem. Vi erbjuder fasta alt. modulära lösningar, flamskyddade och signaturanpassade system. Vi har god kunskap gällande lagstiftning och certifieringskrav. För information om ovan nämnda system, kontakta: anders@equipnor.se

Vår portfolio omfattar ett brett sortiment av vattentäta och i vissa fall dykbara transportsäckar från ett flertal kvalificerade tillverkare. I vårt erbjudande återfinns bl.a: vapenväskor, utrustningssäckar, mindre dataväskor, stora ryggsäckar och packcylindrar för scootring. Väskorna vi erbjuder lämpar sig för allt form av transport där man vill skydda utrustning från väta och väderlek. 

Vi arbetar med en rad framstående internationella aktörer inom undeervattenskommunikation och sensorer (detektion). Vårt erbjudande omfattar bland annat: texktkommunikation mellan dykare, dykare/farkost, farkost/dykare, dränkbara headsets för amfibieenheter, dykdetektionssystem för hamnar, skyddsobjekt och farkoster.

I vår portfolio på amfibie-/dykområdet kan vi erbjuda ett omfattande kunnande och sortiment, de ovanstående kategorierna är endast en del av det vi arbetar eller har arbetat med. Inom dykområdet arbetar vi utifrån en bred varumärkesportfolio, ett omfattande internationellt nätverk och ett unikt internt kunnande.