Maritim utrustning

Equipnor AB/Neptunus Hav & Land AB har omfattande militär och civil erfarenhet av utrustning för maritimt bruk. Sedan 2008 har vi kontinuerligt levererat ett brett spektra av utrustning för enheter som opererar både på, över och under ytan. Vi erbjuder utrustning från erkänt kompetenta leverantörer och vi bistår med kompetens i utveckling av komponenter och systemlösningar. För frågor gällande maritim utrustning kontaktar ni Anders eller Jonas.

Samarbetspartners och leverantörer inom maritim utrustning