Hjälmsystem

Equipnor AB företräder Ops-core i Sverige. Ops-core är en del i GENTEX-koncernen, företaget tillverkar skalbara hjälmsystem med ett omfattande tillbehörs- och uppgraderingssortiment. Ops-core´s hjälmar erbjuder hög skyddsnivå och en hög grad av möjlighet till verksamhetsanpassning. Ops-core erbjuder ett flertal
olika modeller varav endast ett begränsat antal visas här i illustrativt sysfte.
För komplett sortiment och detaljinformation rekommenderar vi ett besök på www.ops-core.com

FAST LE HIGH CUT

SIDOBALLISTIK

INREDNINGAR - FLERA ALTERNATIV

FAST CARBON HIGH CUT

FÖRSTÄRKT BALLISTIK

LUXLINER

SENTRY XP MID CUT

VISIR - FLERA MODELLER

HEXONIA LINER

FAST MT SUPER HIGH CUT

ANSIKTSSKYDD

EPP-OCC DIAL LINER KIT

RAC HEADSET FRÅN OPS-CORE ÄR EN AVANCERAD KOMMUNIKATIONSPLATTFORM SOM GER EN STRÖMLINJEFORMAD LÖSNING TILLSAMMANS MED HJÄLMEN.