Hjälm-/NVG-fästen

Equipnor AB har ett tätt samarbete med Wilcox Industries och erbjuder hjälm-/NVG-fästen, adaptrar och bryggor. Wilcox Industries uppfann det första fästet för hjälmmonterade bildförstärkare och har sedan dess varit ledande på området. Equipnor AB erbjuder ett omfattande sortiment av tekniskt och funktionsmässigt fulländade komponenter och system från Wilcox Ind. Tillsammans med Wilcox kan vi erbjuda lösningar anpassade för samtliga Hjälm- och NVG-system. Nedan illustreras exempel
på Wilcox sortiment!