Bildförstärkare

Equipnor AB arbetar primärt med Amerikanska Night Vision Devices vad avser bildförstärkare av militär standard. Företaget har genuin kompetens och ett omfattande sortiment. Bildförstärkare från Night Vision Devices kan förses med rör (CIU) från samtliga av de erkända tillverkarna och vad avser hjälmfästen arbetar vi med Wilcox Industries som är marknadsledande på området.

Night Vision Devices bygger modulära hus vilket medger hög grad av service och möjlighet till framtida uppgraderingar, modulariteten innebär också att rör (CIU) från
flera olika tillverkare kan användas. Företaget använder glasoptik i sina produkter, detta ger en klar fördel med ett bättre ljusinsläpp och högre optisk kvalité överlag.
Andra goda egenskaper hos företagets produkter är bl.a. diopterjustering för personer med synavvikelse / extremt god närgräns för kartläsning och dyl./
Utbytbara fäste på husen innebär att husen inte behöver kaseras om fästet knäcks (vilket händer i den vardag uniformspersonal arbetar i). 

Vi erbjuder kompletta lösningar anpassade för specifika kundbehov och arbetar med flera leverantörer och i vissa fall även med konkurrenter för att finna rätt lösning och prisbild, allt för att våra kunder skall få mest och bäst "pang" för pengarna. Tillsammans med Night Vision Devices kan vi erbjuda olika typer av uppgraderings- och servicepaket på "gamla" produkter. 

Vi arbetar också med bildförstärkare för foto och video och vår samarbetspartner på området är Sofradir-EC. Deras Astroscope är den på marknaden mest vanligen förekommande bildförstärkaren för denna typ av applikationer. Adaptrar och varianter finns till Canon och Nikon på DSLR-sidan, för video finns ett brett sortiment av adaptrar! Prisbilden varierar beroende på vilken grad av rör (CIU) som önskas.