Utrustning

Vi saluför utrustning vi förstår oss på och vi besöker årligen ett stort antal internationella branchmässor och kundrelaterade aktiviteter för att hålla oss ajour och samtidigt kunna erbjuda Svenska myndigheter det senaste på marknaden. I menyn till höger här på utrustningssidan har vi gjort en indelning på en rad olika huvudområden.


MEDARBETARE | ANSVARSFÖRDELNING
På vår kontaktsida finner ni ansvarsindelning där ni kan knyta an till någon av våra medarbetare med rätt kompetens kopplat till efterfrågat huvudområde.

 

SAMARBETSPARTNERS | INTERNATIONELLT NÄTVERKANDE
Sedan starten 2008 har vi tillsammans med ett stort antal internationella aktörer byggt upp ett dynamiskt nätverk av samarbetspartners som bistår varandra i produktutveckling, affärsutveckling, produktkännedom, marknadsföring och i slutänden genererat ner till kundnytta. Vi genomför årligen ett antal leverantörsbesök/leverantörskontroller och har möjlighet att vid behov genomföra dessa besök tillsammans med kund.

 

EGEN UTVECKLING | TESTNING | PRODUKTION
Under årens lopp har vi byggt upp kompetens och kapacitet avseende utveckling och produktion av egen utrustning. I vissa fall helt egenutvecklad utrustning baserad på kännedom om ett specifikt kundbehov, i andra fall tillsammans med någon av våra leverantörer/partners och då oftast i projektform för kunds räkning. Som del i NFM-gruppen har vi tillgång till några av Europas främsta produktionsfaciliteter av Taktiska bärsystem och ballistiskt skydd. Här på hemmaplan har vi genom vårt nätverk tillgång till mekaniska verkstäder, formsprutare, Svets, och smideskompetens, m.m. Vi arbetar med internationella samarbetspartners avseende typgodkända skyddsdräkter, torrdräkter och flythjälpmedel, inom dessa områden har vi ett omfattande kunnande och möjlighet för utveckling och produktion av specialmodeller. I nära samarbete med Svenska högskolor och en rad testinstitut kan vi utveckla, testa och verifiera en rad förmågor hos den utrustning vi utvecklar.