Equipnor AB saluför utrustning till Svenska myndigheter inom försvars- och polissektorn. Vi är en systemleverantör med en solid leverantörsportfolio samt ett internationellt nätverk av samarbetspartners.  Hos oss lägger vi stor vikt vid att kvalitetssäkra samtliga projekt och tillse att kunden får det som är utlovat. 

Vi har lång branscherfarenhet och bred, grundläggande utrustningskompetens. Våra kunder: myndigheter och enheter inom Försvar, Polis, Kustbevakning, Tull och Krismyndigheter. Vi saluför ingen utrustning till privatpersoner, vi bedriver ej heller e-handel.
Equipnor AB är ISO-certifierat enligt: 9001:2008 samt 14001:2004

 

Vi har närhet till dagens slutanvändarled och god förståelse för de behov som finns och de krav som ställs. Vi är måna om att våra kunder ska ha tillgång till rätt utrustning anpassad för respektive verksamhet. Vi för produkter och varumärken som vi tror på och som vi kan stå bakom. Vi är ett ISO-certificerat företag som 
följer en strikt kvalitets- och miljöpolicy och har ett ansvar gentemot våra kunder och kommande generationer.