Equipnor AB är en ISO-certifierad (ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015) systemleverantör med en solid leverantörsportfolio samt ett omfattande internationellt nätverk av samarbetspartners. Våra kunder: Försvar, Polis, Kustbevakning, Tull, Säkerhetsföretag, Kriminalvård och Krismyndigheter. Vi saluför ingen utrustning till privatpersoner.

Nedan ger vi en bild av vilken typ av utrustning vi arbetar med. Detta är dock endast en begränsad del av vår verksamhet. 
Samtliga produkter nedan kommer från leverantörer vi arbetar med och produkter om vilka vi besitter kompetens.