Vi är en kundlojal och projektinriktad systemleverantör. Vi lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra samtliga projekt och tillse att kunden får det som är utlovat.
Vi har lång branscherfarenhet och bred, grundläggande utrustningskompetens. Våra kunder: myndigheter och enheter inom Försvar, Polis, Kustbevakning, Tull 
och Krismyndigheter. Vi saluför ingen utrustning till privatpersoner, vi bedriver ej heller e-handel.

 
Equipnor AB är ISO-certifierat enligt: 9001:2008 samt 14001:2004

 


Equipnor AB erbjuder bred kompetens inom området Taktisk Access, Vi skräddarsyr utbildning- och utrustningssystem.
Kontakta: stefan@equipnor.se / lars@equipnor.se

Vi har privilegiet att arbeta med kompetenta tillverkare av förstklassig utrustning. Det innebär att vi kan kvalitetssäkra varje projekt i varje led!

Vi har närhet till dagens slutanvändarled och god förståelse för de behov som finns och de krav som ställs. Vi är måna om att våra kunder ska ha tillgång till rätt utrustning anpassad för respektive verksamhet. Vi besöker kontinuerligt slutanvändare, leverantörer och mässor världen över för att hålla oss ajour.


Vi erbjuder elektro-optiska hjälpmedel som t.ex. bildförstärkare från några av världens främsta aktörer inom NVG.


Vi för produkter och varumärken som vi tror på och som vi kan stå bakom. Vi är ett ISO-certificerat företag som 
följer en strikt kvalitets- och miljöpolicy och har ett ansvar gentemot våra kunder och kommande generationer.