Velkommen til Equipnor

Equipnor er Nordens største leverandør av personlig utrustning til forsvaret og politiet. I tillegg til å være NFM gruppens salgsorganisasjon, er vi forhandlere for en rekke ledende produsenter av ulike typer utstyr beregnet på det profesjonelle markedet.

Equipnor og Norsk Forsvarsmateriell (NFM) innledet et samarbeid på slutten av 1990-tallet. På den tiden var disse de ledende selskapene innen taktisk utstyr. Equipnor hadde da hovedkontor i Bergen, mens NFM holdt til i Ski utenfor Oslo. Etter mange år med fremgangsrikt samarbeid, fusjonerte de to selskapene i september 2009. Det "nye" Equipnor ble da en del av den internasjonalt respekterte NFM Gruppen. Equipnor ble da styrket på flere områder:


• Nord-Europas største varemerkeportefølje innen taktisk utstyr.
• En stor og kompetent salgsorganisasjon.
• En solid økonomisk plattform.
• En logistikkorganisasjon som håndterer både små og store prosjekter og anbud.
• Et stort og unikt kontaktnett i Europa.


Foruten personlig utstyr markedsfører Equipnor produkter og service beregnet på kjøretøy, fly, helikoptre og installasjoner. Våre produkter omfatter et vidt spekter, alt fra personlig utrustning, våpen og våpentilbehør, til utstyr for maritime operasjoner. Vår oppgave er å sørge for at det norske forsvar og politi alltid skal ha tilgang til det beste utstyret som er på markedet.

Equipnor har i dag hovedkontor i Ski, med avdelingskontorer i Bergen og Porsgrunn.

Aktiviteter

Equipnor er involvert i prosjekter på mange nivåer innenfor våre forretningsområder.

• direktesalg til myndigheter og ulike enheter
• offentlige anbud
• utvikling av fremtidige løsninger for politi og forsvar i de skandinaviske landene 

Vi har som mål å levere utstyr som er tilpasset enhver enhet, person og oppgave.

Avdelinger


Equipnor Ski
Glynitveien 27, N-1400 Ski,Norway
Tel: +47 64 85 14 00 
Fax: +47 64 85 14 01 
E-mail: info@equipnor.no

Equipnor Bergen
Tennebekk Næringspark 
Lyderhornsveien 295 
N-5171 Loddefjord,Norway
Tel : +47 64 85 14 00
Fax: +47 55 50 78 10                  
E-mail: info@equipnor.no

Equipnor Porsgrunn
Olavsgate 26
N-3922
Porsgrunn
Norway
Tel : +47 64 85 14 00
Fax: +47 55 50 78 10                                  
E-mail: pal@equipnor.no